Tegoroczni maturzyści będą mogli odebrać świadectwa z egaminu maturalnego w dniu 7 lipca 2023r. w godz. 9:00 - 11:00  w wyznaczonych salach.

W terminie późniejszym dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się TUTAJ. Upoważnienie musi być wcześniej przedłożone w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.