Trasowicze Olimpiady Zwolnieni z Teorii ruszyli do polskich szkół - każdego roku osoby, które już wykonały projekt w ramach Olimpiady zachęcają do tego innych. W środę 20 września w naszej szkole gościliśmy Zuzię, która opowiedziała uczniom z klasy 1D, 2D, 2G na czym polega Olimpiada i przedstawiała korzyści z udziału w niej.
W ramach Olimpiady uczniowie w grupach tworzą i realizują własne projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. Dodatkowo mają świadomość, że realnie wpływają na swoje otoczenie robiąc coś dobrego dla innych i  rozwijają swoją pasję.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zwolnienizteorii.pl
Uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w Olimpiadzie zapraszamy do kontaktu z s.Agnieszką.