Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej od roku szkolnego 2023/2024 objęła patronatem klasy biologiczno-chemiczne naszej szkoły. Uczniowie, których zainteresowania koncentrują się wokół chemii, będą mieli okazję do dodatkowej aktywności naukowej poprzez uczestnictwo w wykładach, warsztatach i seminariach.

W miniony piątek, pierwsza grupa uczniów z klas 2c, 3c i 3g, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych dających możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Podczas zajęć z chemii, uczniowie pod opieką wykładowców Katedry Chemii, samodzielnie wykonywali szereg doświadczeń chemicznych zgodnie z instrukcją zawartą w kartach pracy, a także mieli szansę samodzielnie zaprojektować i wykonać eksperyment. Pracując w sposób badawczy, bez szkolnej ławki, uczniowie obserwowali, sprawdzali, weryfikowali i wyciągali wnioski. Sposób prowadzenia zajęć był więc zbliżony do zajęć ze studentami i wprowadzał uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym.