W środę 11 października grupa wolontariuszy została poproszona o pomoc w przygotowaniu gry terenowej "Parkowe trofea", która odbyła się w parku Piaskówka. Gra przeznaczona była dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z różnych ośrodków oraz podopiecznych warsztatów zajęciowych.

Celem gry było stworzenie uczestnikom okazji do zdobywania pozytywnych doświadczeń poprzez osiąganie sukcesów sportowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz integracja z rówieśnikami z innych szkół i placówek. Nasi wolontariusze spisali się na medal! Dziękujemy za wiele radości i pozytywnej energii, która od nich biła :)