Rocznica odzyskania niepodległości stała się dla naszych wolontariuszy okazją do spotkania z najstarszym pokoleniem Polaków. W wielu miejscach w Polsce 11. listopada rozbrzmiewały dźwięki pięknych piosenek i pieśni patriotycznych.

Przedłużając radość świętowania udaliśmy się w poniedziałek 13. listopada do Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Tarnowie. Wielu z podopiecznych nie ma na co dzień możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach i spotkaniach kulturalnych, dlatego wielką radością była dla nas możliwość indywidualnego spotkania z nimi i śpiewanie w kameralnym gronie, sprzyjało to rozmowie i wzajemnemu poznawaniu się. Był to niezwykle owocny czas dla każdego z nas.