W tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję " Nie bij mnie! Kochaj mnie" - we współpracy z Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej (ul. Szarych Szeregów 1).

Symbolem kampanii jest pluszowa maskotka, mająca uwrażliwić odbiorców na krzywdę, cierpienie i przemoc, której niestety niejednokrotnie doznają dzieci. Każdy miś "przemawiał" poprzez fiszkę na której również znajdował się numer telefonu do Ośrodka /14 655 36 36, 500583047/.
Podziękowania dla tych, którzy przeznaczyli własne maskotki i w ten sposób dołączyli do Kampanii a przede wszystkim dla Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem s. Agnieszką - za sprawne przeprowadzenie Akcji.
Koordynatorem akcji jest pedagog szkolny mgr Aneta Kuta.