W sobotę 2 marca w Krakowie odbył się okręgowy etap Olimpiady Znajomości Afryki. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Małgorzata Kmiecicka z 3e oraz Cezary Florek z 4a.

W Olimpiadzie udział wzięło 1590 osób, a do kolejnego etapu zakwalifikowało się 75 osób z najlepszymi wynikami. Wśród nich znalazła się Małgorzata, która 10-11 kwietnia pojedzie na eliminacje ogólnopolskie do Kokotka koło Lublińca.

Jak czytamy na stronie Olimpiady - jej celem jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją.

Ponadto uczestnictwo w konkursie uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury.