W dniu 13 marca 2024 r. grupa 25 uczniów wzięła udział w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Organizatorzy tego wydarzenia przygotowali ofertę zajęć skierowaną do uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką.

Były to  wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału w ramach ścieżek ogólnej i olimpijskiej. Często przewijał się temat sztucznej inteligencji w kategoriach  studiowania, zatrudnienia czy tematyki prowadzonych zajęć. Dla wszystkich uczestników przewidziano spotkania  z absolwentami, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z wykonywaną pracą po ukończeniu studiów na tym Wydziale a także ze studentami, którzy przekazali informacje o samym studiowaniu i prężnie działających kołach naukowych.

Uczniowie mieli także okazję zwiedzić budynek Instytutu Matematyki i Informatyki oraz zobaczyć mural „Alegoria Matematyki i Informatyki” krakowskiego artysty Ryszarda Paprockiego, który znajduje się na tarasie budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.