Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej objęła patronatem klasy biologiczno-chemiczne naszej szkoły zapraszając uczniów do udziału w zajęciach odbywających się w specjalistycznych laboratoriach chemicznych.

Aby zadania maturalne rozpoczynające się od słów: „Próbkę analitu miareczkowano roztworem titranta.” więcej nie przerażały - w kwietniu, kolejna grupa uczniów z klas 2c, 3c i 3g w praktyce poznawała ten temat. Pod opieką wykładowców Katedry Chemii uczniowie przygotowali samodzielnie roztwór mianowany kwasu, a następnie wykorzystali go do oznaczenia zawartości zasady w analizowanej próbce wykonując podczas zajęć miareczkowania alkacymetryczne.