W ramach obchodów jubileuszowych naszej szkoły w dniu 4 października (piątek) odbędzie się koncert z udziałem Zespołu Kontrabanda '11, absolwentów I LO (rocznik 2011) wraz z gośćmi. Gwiazdą wieczoru będzie Przystanek Mrówkowiec.

Trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2018/2019 w oparciu o przepisy uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141).
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne zawartymi w załącznikach:

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu o Stypendium dla kandydatów na studia architektoniczne organizowanego przez Fundację im. Karoliny Pacholewicz i krakowską Szkołę Rysunku Czarny Biały. Laureat będzie mógł nieodpłatnie uczestniczyć w kursie rysunku prowadzonym przez Szkołę Rysunku Czarny Biały w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w inicjatywach biblioteki szkolnej w październiku 2019! 

 Już teraz zachęcamy do udziału w: 

wyjeździe do Krakowa na 23. Międzynarodowe Targi Książki, warsztatach kaligraficznych organizowanych w I LO. 

 Szczegóły w podanych linkach.