Stypendium PMT - nabór wniosków

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o jednorazowe stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141).

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, które znajdują się w zakładce „Stypendia”.

Termin składania wniosków: do 20 listopada 2020 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat uczniowski I LO.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu